Demanem al jutjat que suspengui cautelarment l’experiment del Parc Científic de la UB i Vivotecnia amb 38 cadells de gossos Beagle

La Comissió de Protecció dels Drets dels Animals de l’ICAB i Lex Ànima demanen al jutjat que suspengui cautelarment l’experiment del Parc Científic de la UB i Vivotecnia amb 38 cadells de gossos Beagle

  • Ho han sol·licitat com a mesura “cautelaríssima urgent” amb l’objectiu de “salvaguardar la integritat física” dels gossos amb els quals Vivotecnia té previst experimentar un nou fàrmac
  • Adjunten un informe científic que determina l’existència de mètodes alternatius a l’experimentació amb animals per dur a terme proves de toxicitat i detecta greus irregularitats en el protocol previst al contracte 

La Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) juntament amb l’Associació Lex Ànima han presentat al Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona una petició de mesures cautelars per a la suspensió de l’execució del contracte públic entre la Fundació Parc Científic de Barcelona i l’empresa Vivotecnia Reseach SL per a un estudi de toxicitat a 38 cadells de gossos de la raça beagle. La CPDA i l’entitat animalista sol·liciten al jutjat l’adopció de “mesures cautelaríssimes urgents donada la gravetat i urgència de l’afer”, instant a la suspensió de l’experiment “fins que es resolgui el procediment obert en via administrativa i el recurs contenciós que es pugui interposar”. 

La CPDA i Lex Ànima al·leguen que l’objecte del contracte és il·lícit i adjunten a la demanda un informe científic segons el qual existeixen alternatives a l’experimentació amb animals per poder testar la toxicitat del nou fàrmac, alhora que recorden que l’article 12 de la Llei 5/1995 de 21 de juny de protecció dels animals utilitzats per a experimentació estableix la prohibició d’experimentar amb animals si existeix un mètode alternatiu. A més, denuncien la vulneració de la normativa en la tramitació administrativa, com ara que prèviament a la licitació no s’ha convocat la Comissió d’Experimentació Animal ni s’ha emès per part d’aquesta l’informe perceptiu que el 

Decret 214/1997 de 30 de juliol imposa, precisament per valorar si hi ha mètodes alternatius o si el protocol de l’experiment compleix amb la legalitat. Tampoc s’ha emès la corresponent autorització prèvia a la licitació. 

Contractar una empresa investigada per maltractament animal 

El passat mes de maig de 2021 el portal web de la Generalitat de Catalunya publicava un concurs públic, amb un pressupost de 217.800 euros, per a fer ingerir per via endovenosa i oral dosis de toxicitat repetides a 38 cadells de 8 mesos d’edat de la raça beagle, durant 28 dies, preveient que els animals puguin patir tota mena de danys per intoxicació, fins a causar la seva mort. Però va ser declarat desert. Uns mesos més tard, al juliol de 2021, es va tornar a publicar un nou concurs, amb un pressupost modificat de 255.648,80 euros. Aquesta licitació es va resoldre el passat 12 de setembre de 2021 amb la contractació de l’empresa Vivotecnia Research SL,. 

Des de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals es recorda que a l’abril del 2021 es va fer públic un vídeo gravat als laboratoris de Vivotecnia per una ex treballadora, amb imatges de tortures infringides de forma gratuïta i intencionada als animals d’aquests laboratoris, entre els quals, gossos de la raça Beagle. Arran d’aquestes imatges, l’empresa està sent objecte d’una investigació judicial per presumpte maltractament animal, uns fets que han creat una alarma social i el rebuig absolut des de tots els sectors. 

A conseqüència de la denúncia, se li va retirar cautelarment la llicència, però dos mesos més tard la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió i des d’aleshores l’empresa opera amb normalitat. Amb tot, la via administrativa que es va iniciar l’ofici ha derivat en una multa de 37.000 euros per maltractament animal a aquest laboratori. Mentrestant, la investigació judicial per la via penal continua. 

Per a la CPDA i Lex Ànima, la contractació d’aquesta mateixa empresa -imputada per maltractament animal fa menys d’un any, sancionada administrativament, suspesa i repudiada per la Confederació de Societats Científiques d’Espanya- amb l’objectiu de tornar a realitzar experiments amb aquesta raça de gossos, i davant l’evident interès públic que ha generat la licitació, requereix que s’actuï amb major control del contracte i, per tant, actuar de forma cautelar adoptant les mesures necessàries per protegir els gossos beagle amb els quals es pretén experimentar fins a la mort. 

En aquest sentit, l’escrit presentat per la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals i Lex Ànima posa de manifest una sèrie de greus irregularitats en el protocol previst al contracte, com ara que Vivotecnia queda exempta d’aplicar les Bones Pràctiques de Laboratori en l’experiment i altres requisits formals de la licitació, entre els quals: 

– Que la Conselleria d’Agricultura i Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya ha manifestat públicament que no ha rebut cap sol·licitud per autoritzar l’experiment. Tenint en compte que es tracta d’un projecte experimental tipus II, es requereix obligatòriament una autorització que és atorgada per la Direcció General de Política Ambiental del de la Generalitat de Catalunya, segons el Decret de la Generalitat de Catalunya 214/1997. 

– Que durant el procés no s’ha creat la Comissió d’Experimentació Animal, una figura obligatòria segons la Llei 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a l’experimentació i altres finalitats científiques. I per tant, manca l’informe vinculant d’aquesta Comissió que resulta obligatòria pel Decret 214/1997 per a assegurar, entre altres qüestions, que en l’experiment no és possible utilitzar mitjans alternatius. 

Tenint en compte que la Fundació Parc Científic té com a patrons principals la Universitat de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, la manca de convocatòria de la Comissió d’Experimentació Catalana adquireix una gravetat rellevant per l’evident conflicte d’interessos de l’Administració autonòmica en el doble paper de patró de l’organisme que subscriu el contracte i com a administració que ha de fer el control de la legalitat del mateix contracte. Partint de la base que l’àmbit territorial de la licitació és Catalunya, és un mandat imperatiu –prèviament a la licitació- aplicar els requisits formals de la Llei Catalana 5/1995 de 21 de juny dels animals utilitzats per a experimentació. 

Els juristes també fan referència a l’esperit de la nova llei de protecció dels animals de l’Estat espanyol, que determina que són “éssers sintents” és a dir, dotats de sensibilitat, “una consideració que ha de presidir la interpretació de tot ordenament jurídic”, per afegir que “a la llum d’aquest nou estatus jurídic i de les limitacions que la llei imposa respecte als experiments en animals i el seu reemplaçament per mitjans alternatius, sempre i quan sigui possible, el control de la legalitat ha de ser especialment garantista”, argumenten en l’escrit presentat al jutjat.