Una denúncia per delicte de maltractament animal es pot presentar davant tres entitats diferents:

1. Davant de qualsevol agent de l’autoritat.
2. Davant l’administració pública municipal en el lloc dels fets.
3. Davant el jutjat.

AGENTS DE L’AUTORITAT

La denúncia per delicte de maltractament animal pot presentar-se bé per escrit, portant la denúncia ja redactada, o bé mitjançant compareixença en persona i fins i tot per mail, davant qualsevol dels següents agents de l’autoritat: Policia Local del municipi (Municipals), Policia autonòmica (Mossos d’Esquadra), Agents mediambientals (Agents Rurals), Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civila (Seprona) i Policia Nacional. El delicte de maltractament animal és un delicte de caràcter públic, de manera que qualsevol de les autoritats esmentades té l’obligació d’actuar davant d’aquest tipus de casosADMINISTRACIÓ PÚBLICA

La denúncia per delicte de maltractament animal davant l’administració pública municipal del lloc dels fets (Ajuntament) pot presentar-se bé per escrit, portant la denúncia ja redactada, o bé presencialment. També es pot fer de forma telemàtica, per mail i adreçada a l’alcalde/essa, al regidor/a de medi ambient i protecció animal i al regidor/a de seguretat. Un regidor o un alcalde té el deure actuar en aquests casos, tant si sap d’ells personalment, com si els coneix per avís o denúncia d’un ciutadà, o fins i tot per les xarxes socials. A més tenen l’obligació de comunicar-ho al jutjat o fiscalia i a l’administració que correspongui en base al que regula l’article 262 de la Llei d’enjudiciament criminal.


DAVANT EL JUTJAT

Denunciar significa posar en coneixement uns fets possiblement delictius, per tant tothom pot presentar una denúncia als jutjats davant un presumpte delicte de maltractament animal. Si decideixes presentar la denúncia directament al jutjat, és important demanar que li donin trasllat al Ministeri Fiscal de Medi Ambient.
Cal presentar-la davant el jutjat d’instrucció de guàrdia del lloc dels fets i adjuntar el següent:

  • El teu relat detallat sobre els fets que denúncies
  • Fotografies i/o vídeos
  • Declaracions de testimonis
  • Informe veterinari acreditant que la causa del maltractament de l’animal es deu al comportament de la persona denunciada
  • En cas que sigui necessari, una destinació per a l’animal maltractat