Lex Ànima lamenta la inadmissió de les mesures cautelars per aturar l’experiment del Parc Científic de la UB i Vivotecnia amb 38 cadells de gossos Beagle

L’Associació Lex Ànima lamenta la inadmissió, per part del Jutjat del Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, de la demanda de mesures cautelars per a la suspensió de l’execució del contracte públic entre la Fundació Parc Científic de Barcelona i l’empresa Vivotecnia Research SL per dur a terme un estudi de toxicitat a 38 cadells de gossos de la raça beagle.

La resolució judicial no entra en el tema de fons denunciat per Lex Ànima amb el suport de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), que adjuntava a la demanda un informe científic que demostra que existeixen alternatives a l’experimentació animal per testar el nou fàrmac, i es limita a rebatre els defectes de forma que posava de manifest l’escrit judicial. A més, obvia el fet que no s’ha emès la corresponent autorització prèvia a la licitació, segons ha reconegut públicament la Conselleria d’Agricultura i Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta i altres irregularitats denunciades per Lex Ànima, com ara que prèviament a la licitació no s’havia convocat la Comissió d’Experimentació Animal ni s’havia emès per part d’aquesta l’informe perceptiu que el Decret 214/1997 de 30 de juliol imposa, precisament per valorar si hi ha mètodes alternatius o si el protocol de l’experiment compleix amb la legalitat, ha estat desestimades en l’auto judicial.

La interlocutòria al·lega que la mesura cautelar s’havia sol·licitat sense interposar recurs contenciós administratiu previ, malgrat que Lex Ànima havia aportat una sentència del Tribunal Suprem que crea jurisprudència en el sentit que no és necessària la interposició de recurs previ.

Cal recordar que el passat 17 de febrer el Jutjat Contenciós núm. 6 de Barcelona va admetre a tràmit la demanda de mesures cautelars i va requerir a Vivotecnia i Parc Científic que contestés. Sorprenentment, els demandats només van al·legar qüestions de forma, i no van contestar a les qüestions de fons tan importants de l’existència de mitjans alternatius a experimentar amb els Beagles o la falta d’autorització de l’experiment.

Lex Ànima valora ara la interposició d’un recurs d’apel·lació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *